ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ސަރަހައްދަށް އާންމުން ނުދިއުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ސަރަހައްދަށް ނުދިއުމް މުހިންމު
  • ހިތާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް ހުންނަ މީހުނަށް ދުމުގެ އަސަރުކޮށްފިނަމަ ނުރައްކާތެރި ވާނެ
  • ދުމުގެ އަސަރު ކުރުމުން ފެންނާނެ އަލާމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެއްސުން، ލޯރަތްވެ ފެން އައުން، ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން އަދި އަޑު ދިއުން ހިމެނެ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 21:50 5,232

ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ހިސާބަށް އާންމުން ނުދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކުރެ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހިނގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ފެތުރެމުންދާ ދުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ކުޑަ ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާއްތަށް ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ސަރަހްއްދުން ދުރުގައި ތިބުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ދުމުގެ އަސަރު ކޮށްފި ނަމަ ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މި ސަރަހައްދަށް ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ހިސާބުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ގޭތެރެޔަށް ދުން ނުނަވަންނާނެހެން ދޮރާއި ކުޑަދޮރުތައް ރަނގަޅަށް ލައްޕާ ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ހިސާބަށް އާންމުން ނުދިޔުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

ދުމުގެ އަސަރު ކުރުމުން ފެންނާނެ އަލާމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެއްސުން، ލޯރަތްވެ ފެން އައުން، ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން އަދި އަޑު ދިއުން ހިމެނެއެވެ.

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށް ފައިވާ ގެތަކުގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ހިޔަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް ވަނީ ހަމޖައްސާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް