ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ބިދޭސީ މަސަައްކަތްތެރިން

އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާކޮށްފި

  • ކުރިޔަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަންސްކިލްޑް ވަރކަރސްގެ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އެތެރެއެއް ނުކުރެވޭނެ
  • އިގްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރަށް ބަލާފައި މި ނިންމުން ހަ މަސް ފަހުން ރިވިއުކުރާނެ
  • ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުން

ކ. މާލެ | 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 15:03 | 43,353

ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހެއް: މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި 150000 ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރޭ - އަޝްވާ ފަހީމް

އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން މަސައްކަތްތެރިން އެތެރެ ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ މި ނިންމުން އިއުލާން ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަންގްލަދޭޝްއިން އެއްވެސް ކަހަލަ "އަންސްކިލްޑް" (ތަމްރީން ލިބިފައި ނުވާ) އެއްވެސް މަސައްކަތު މީހަކު އެތެރެއެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ހުއްދައެއް ދުލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން މިހެން ނިންމާފައި މިވަނީ ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން އަންނަ ކޮންމެ ގައުމަކަށްވެސް އަންސްކިލްޑް މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާއެއް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހުގައެވެ. އަންސްކިލްޑް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ކޮންމެ ގައުމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓާއަކީ ކޮންމެ ގައުމަކަށް 150000 މަސައްކަތްތެރިންނެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިހާރުވެސް، ރާއްޖޭގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ 150000 މަސައްކަތްތެރިން އެބައުޅޭ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 50000 މީހުންނަކީ ނުގަވައިދުން އުޅޭ މީހުންކަމަށް މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.