ބުރާސްފަތި 27 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 1
1441 ރަޖަބު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ރާއްޖެޓީވީގެ ތައުޒިޔާ

ރާއްޖެޓީވީގެ ތައުޒިޔާ: ލީވާންގެ ބައްޕަ ނިޔާވުން

  • ލީވާންގެ ބައްޕަ ނިޔާވީ އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް

ކ. މާލެ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 02:25 72,171

ލީވާން ބައްޕައާއެކު، އަދި އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖެޓީވީގެ ސީނިއަރ ސްޕޯޓްސް ޖާރނަލިސްޓް ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ ބައްޕަ ސ. ފޭދޫ، ހަޒާރުމާގެ، އަލީ ނަސީރު، 58، ވަނީ އިންޑިއާގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފަ އެވެ.

ލީވާނަށާއި، އޭނާގެ އާއިލާއަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ފުން ހިތާމައިގައި ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތައުޒިޔާ ކިޔަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ އެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވައި އެ މަރުހޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް