ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް 2018

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ހުސައިނާއި މުރުޝިދަށް، ރަންގަލަން މުހުސިނާއި އަލީއަށް

  • ހުސައިން އެވޯޑް ކާމިޔާބުކުރީ ފީޗަރ ރިޕޯޓް ކެޓެގަރީން
  • މުރުޝިދު އެވޯޑް ކާމިޔާބުކުރީ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓެގަރީން
  • މުހުސިންއާއި އަލީއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 10:33 7,115

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑްތައް ހާސިލްކުރެއްވި ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން - މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީން އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިން ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ފިޗަރ ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅިގެން، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދެ އެވޯޑަކާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި 2018 ވަނަ އަހަރު، ސިޔާސީ ދާއިރާއިން ތައްޔާރު ކުރި ޚަބަރާއި ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދީފައި ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުރުޝިދު އަބްދުލްހަކީމަކަށެވެ.

ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން، ދިރާސާކޮށް، ތަހުގީގުކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީން ތައްޔާރު ކުރި ފީޗަރ ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅިގެން އެމްއެމްސީން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާން ދީފައި ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސައިން ހަސަނަށެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފީޗަރ ކެޓަގަރީން ހުސައިން އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްފައި ވަނީ ވީމީޑިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ އައިމިނަތު އަމީނާ ނައީމާ ވާދަކޮށެވެ.

ފީޗަރ ދާއިރާއިން ހުސައިން އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ދާއިރާއިން އެވޯޑު ދެނީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފެންވަރާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތައް ހިފަހައްޓާފައިވުމާއި އެ ރިޕޯޓުތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް ކުރި އަސަރާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގެ ރަންނަބަނޑޭރިމާލަމުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންގަލަން ލިބިވަޑައިގެންނެވި 11 ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ، އަހުމަދު މުހުސިނާއި އަލީ ޔޫސުފް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންގަލަން މުހުސިނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ނޫސްވެރިމުގައި އޭނާ ހޭދަ ކުރެއްވި 17 އަހަރު އެ ދާއިރާގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތާ ގުޅިގެންނެވެ. އަލީ ޔޫސުފަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ނޫސްވެރިކަމުގައި 18 އަހަރު އޭނާ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތާ ގުޅިގެންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑަށް 40 ހުށަހެޅުން ލިބުނު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ހުށަހެޅުން ލިބުނީ އޮންލައިން ކެޓަގަރީން ކަމަށެވެ. އެ ދާއިރާއިން 33 ހުށަހެޅުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް