އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ނޫސްވެރިކަން

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން ރައީސް ނަޝީދަށް

  • ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން 3 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ އަލިމަސް ޝަރަފުގެ ގަލަން އަރުވާފަ
  • ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން 3 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން އަރުވާފަ
  • ގަލަން ހާސިލުކުރި ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 08:29 4,400

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަރުވައި އެ ދާއިރާގައި މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެއްކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން އަރުވައިފިއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން އަރުވާފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ދިވެހި "ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމް 2018" ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުންނެވުމުން ރައީސް ނަޝީދަށް ފަހުން އެހެން ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން އެރުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން 3 ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން އަރުވާފައެވެ.

  1. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
  2. މަޑުލު މުޙައްމަދު ވަޙީދު
  3. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކް

ނޫސްވެރިކަމުގެ ޝަރަފުގެ އަލިމަސް ގަލަން ހާސިލުކުރި ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން އެންމެ މަޝްހޫރުވީ ރާއްޖޭގައި 90ގެ އަހަރުތަކުގައި ނުކުތް "ހުކުރު" ނޫހާއި "ސަންގު" ނޫހުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން "މިނިވަން" ނަމުގައި ނޫހެއް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އުފައްދަވާފައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެކި ކަހަލަ އަދަބު ލިބިވަޑައިގެން، ބަންދުގައި ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ހުންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް