ބުރާސްފަތި 27 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 1
1441 ރަޖަބު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ: އެފްއީ މޮޅުވި އިރު އެފްއެލްއައިއެސް އިން ސައިރެކްސް ހިފަހައްޓައިފި

  • މި މުބާރާތަކީ ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓާގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 08:39 1,650

އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާގެ ތެރެއިން - އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ ފުޓްސެލް ފިއެސްޓާ ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ސީއެފްއެސް އަދި އެވިޑް ކޮލެޖު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޖުމްލަ ހަތް މެޗު ކުޅެފައިވެއެވެ. އަންހެން ދެ މެޗު ކުޅުނު އިރު ފިރިހެން ފަސް މެޗު ކުޅުނު އިރު އަންހެން ކުޅުނީ ދެ މެޗެވެ.

އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ހަވަނަ މިނެޓުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ އައިމިނަތު ހަމީޒާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މެޗުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ޖެހި ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގެ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި އައިމިނަތު ފަސީހާއެވެ. މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރު 9 ހާތިމާ ޔޫސުފެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ސައިރެކްސް ކޮލެޖާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްއެވެ. މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 1-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ސައިރެކްސް ކޮލެޖުންނެވެ. ސައިރެކްސްގެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖާޒީ ނަމްބަރު ފަހެއް މަރިޔަމް ވަފާއެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ވަނީ މެޗުގެ ގެ ނަތީޖާ ހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖާޒީ ނަމްބަރު 11 އައިމިނަތު ނައިފާއެވެ. މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 13 ޝައުފާ އިބްރާހީމެވެ. މި މުބާރާތުގައި ފިރިހެން 15 ޓީމު ވާދަކުރެއެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ގްރޫޕް އޭ،ބީ،ސީ މިތިން ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ 4 ޓީމެވެ. ގްރޫޕް ޑީގައި ހިމެނެނީ 3 ޓީމެވެ.

އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2019 ގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކީ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ) އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޕްރިންޓިންގ ޕާޓްނަރަކީ އެމް 7އެވެ. ސްޕޮންސަރުންނަކީ ދިރާގު އަދި ވިޒިޓް ލާމްއެވެ. މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ޕީ.އެސް.އެމް ސްޕޯޓްސް އެވެ.

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ޘާނަވީ ދާއިރާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތެވެ. މި މުބާރާތް ރާވައި އިންތިޒާމު ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން (އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ)އިންނެވެ. މި އަހަރު މި ބާއްވަނީ މީގެ 7ވަނަ މުބާރާތެވެ. 2013އިން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި މި މުބާރާތް އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެމް.އެން.ޔޫގެ ފެކަލްޓީތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ކޮލެޖުތަކަށެވެ. މުބާރާތުގައި ފިރިހެން ޑިވިޜަނާއި އަންހެން ޑިވިޜަން ހިމެނެއެވެ. މުބާރާރުގައި އަންހެން ޑިވިޜަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިމެނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް