ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
ޑާކްރެއިން އެންޓަޓައިމެންޓް

ޑާކްރެއިންއަށް 13 އަހަރު: ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް!

  • ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ ދާއިރާއަށް ނެރެދީފައި
  • މިހާތަނަށް 12 ފީޗަރ ފިލްމް ވަނީ އުފައްދާފައި
  • އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:06 | 2,375

ޑާކްރެއިން އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ބައެއް ފަންނާނުން - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންގިލާބު ގެނައި ފަރާތަކީ ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމެންޓެވެ. ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ލޮތްބާއި، ބިރުވެރި، ހިތާމެރި އަދި ހެއްވާ މަޖާ ގިނަ ފިލްމުތަކެއް އާންމުންނަށް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ހަގީގީ ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމެންޓް 13 އަހަރުގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ފިލްމެއް އެޗްޑީ، ތްރީޑީ އަދި ޑީއެސްއެލްއާރްގައި ޝޫޓްކޮށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ’ވެނިސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް‘ ގައި ރާއްޖޭގެ ފިލްމެއް ފުރަތަމަ ދެއްކީވެސް ޑާކްރެއިން އެންޓަޓައިމެންޓުންނެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޑާކްރެއިން އިން އައު މޫނުތައް މިދާއިރާއަށް ތަމްރީންކޮށް ނެރެދީފައެވެ. މި އިންޑަސްޓްރީ ގައި މިހާރު އެންމެ ގަދައަށް ފިޔަޖަހަމުންދާ އައު ތަރިންނަކީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމެންޓުން ނެރެދިން ފަންނާނުންކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަސްވާނެއެވެ. އެގޮތުން އެގޮތުން 36 ފަންނާނަކު ދާއިރާއަށް ނެރެދިނެވެ.

ތަފާތު އުފެއްދުންތައް އަބަދުވެސް ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޑާކްރެއިން މަސައްކަތްކުރާއިރު، މިހައިތަނަށް 52 އެވޯޑް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 14 އަށް 13 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޑާކްރެއިން ވަނީ ފީޗަރ 12 ފިލްމް، 04 ކުރު ފިލްމް އުފައްދާފައެވެ. އަދި 13 ވަނަ "ނޮވެންބަރު" ނަމަށް ކިޔާ ފީޗަރ ފިލްމް ޝޫޓިން ފެށުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ”ނޮވެމްބަރ“ގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާނީ ސިންގަޕޫރާއި މާލޭގައެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި ފިލްމު ގެނެސްދިނުމަށް ޑާކްރެއިން އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޑާކްރެއިން އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭއިރު އެއްލަވަ ފިޔަވައި ހުރިހާ ލަވަތަކަކީ އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތަކެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ އުސޫލުންކަން ޑާކްރެއިން އިން ޔަގީންކަންދެއެވެ.

ކުރިއަށްހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޑާކްރެއިންގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ވިދާޅުވީ އެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އިން ގެނެސްދޭން ހުރި އިތުރު ފިލްމުތަކަކަކީ ހޫދު އިބްރާހިމް ލިޔެ އަހްމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓްކުރާ ”ބަޅިނދު“ ފިލްމާއި މޫމިން ފުއާދު ލިޔާ ”ބައިސާ“އެވެ.

ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާތަކުން ޑާކްރެއިން އިން މަސައްކަތް ފެށިނަމަވެސް ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގައި މިއަދު ގިނަ އެވޯޑްތައް ހާސިލްކޮށްފައި އޮތީ އެކުންފުނިންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ސަބަބުން ޑާކްރެއިންއަށް މާލީ އެތައް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ކުންފުނިން ފަހަތަކަށް ނުޖެހެއެވެ. މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގެންގޮސް ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާ ތަރުހީބު ހޯދައިފިއެވެ. މިހާރު ބެލުންތެރިން ތިބެނީ ޑާކްރެއިން އިން ދެން ނެރޭނެ ފިލްމެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.