ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ގްލޯނެޓް

14 ޔުނިވާސިޓީ އަކާއިއެކު 25 ވަނަ ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ ފަށައިފި

 • އަތޮޅު ތެރޭގައި ފެއަރ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 • ގިނަ މައުލޫމާތު ތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގްލޯނެޓުން މައުލޫމާތުދޭ
 • ގިނަ ޔުނިވާސިޓީ ތަކަކީ މެލޭޝިއާަގައި ފާަހަގަކޮށްލެވޭ ޔުނިވާސިޓީތައް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 12 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 18:37 1,991

މި އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި 24 ވަނަ ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރގެ ތެރެއިން - މޯލްޑިވްސް ޓައިމްސް

14 ޔުނިވާސިޓީއަކާއި އެކު 25 ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ ފަށައިފިއެވެ. ނެޝަނަލް އާޓްގެލެރީގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި އެ ފެއަރ މާލޭގައި ކުރިޔަށް ދާނީ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމަޔަށެވެ.ފެއަރ ކުރިޔަށްދާނީ ހަވީރު 17:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 22:00 އަށް ކަމަށް ގްލޯނެޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފެއަރ ޝަަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަންއެވެ. އައްޑޫ އަތޮޅު، ފުވައްމުލަކު، އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެއަރ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގްލޯނެޓް ފެއަރ އަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަނުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ފެއަރ އެކެވެ. އެގޮތުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވާސިޓީ ތަކުގައި ހުރި ފުރުސަތު ތަކާއި، ޔުނިވާސިޓީގެ ފީތަކާއި، ވިސާގެ މައުލޫމާތު ފެއަރ މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވާ ގިނަ ޔުނިވާސިޓީ ތަކަކީ މެލޭޝިޔާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޔުނިވާސިޓީ ތަކެވެ.

މިފަހަރުގެ ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވާ ޔުނިވާސިޓީ ތަކަކީ

 1. ސަންވޭ ޔުނިވާސިޓީ
 2. ޓެއިލާސް ޔުނިވާސިޓީ
 3. އިންޓަނޭޝަނަލް މެޑިކަލް ޔުނިވާސިޓީ
 4. މޮނާޝް ޔުނިވާސިޓީ
 5. ކޭޑީޔޫ ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް
 6. ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ނޮޓިންގްހަމް
 7. ފަސްޓް ސިޓީ ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް
 8. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޔުނިވާސިޓީ
 9. އިންފްރާ ސްޓަރަކްޗަރ ޔުނިވާސިޓީ
 10. ސެގީ ކޮލެޖް
 11. މަހްސާ ޔުނިވާސިޓީ
 12. ދަ ވަން އެކަޑެމީ
 13. ބްރިކްފީލްޑް އޭޝިއާ ކޮލެޖް
 14. މެލަކާ މަނިޕަލް މީޑިއާ ކޮލެޖް

ފެއަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ގްލޯނެޓްގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފެއަރ ތަކަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ފެއަރ ތަކެއް ކަމަށާއި، ގްލޯނެޓްގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ކިޔަވަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. ބައިވެރިވާ ގިނަ ޔުނިވާސިޓީ ތަކަކީ މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވާސިޓީ ތަކަށްވާއިރު އެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ އިތުރުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ލިބެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ފެއަރ މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކު ކިޔަވަން އެންމެ ރަނގަޅު ކޯސް އިހްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ފެއަރ ގައި ބައެއް ޔުނިވާސިޓީ ތަކުން ވަކި އަދަދެއްގެ ސްކޯލާޝިފްތައް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވި މެލޭޝިއާގެ ޓެއިލާރ ޔުނިވާސިޓީގެ ސްޓެފަނީ ޖޯން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް އެ ޔުނިވާސިޓީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ކަމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެ ޔުނިވާސިޓީން ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ތައުލީމް ހާސިލްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން މެލޭޝިޔާގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދަނީ ޓެެއިލާ ޔުނިވާސިޓީގައެވެ. މިހާރުވެސް 200 އަށްވުރެ ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން ދަނީ އެ ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވަމުންނެވެ. ސްޓެފަނީ ބުނީ، މި ފަދަ ފެއަރ އެއް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އެ ޔުނިވާސިޓީން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުފަށާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ގްލޯނެޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް ދެ ފަހަރަކު ގްލޯނެޓް ފެއަރ ބާއްވައެވެ. މި ފަހަރުގެ ފެއަރ ކުރިޔަށްދާނީ މި މަހުގެ 17 އާ ހަމަައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް