ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ފުލުހުން

މަރާލައިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަކަށް ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

  • މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ ތަހްގީގުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެއް
  • އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ދެތަނެއް މިހާރު ދަނީ ބަލާފާސްކުރަމުން
  • ބަލާފާސްކުރަނީ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަށް ކޯޓުން ނެރިފައިވާ އަމުރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 18:48 7,494

މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ފުލުހުންގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑާއި، ފޮރެނސިކް ސަރވިސް ޑިޕާރޓމެންޓާއި ޑިވިޒަނަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑުން - ޕޮލިސް

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ތަހްގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބަލާފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނާއި މީހުން ބާލާފާސްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މި ތަންތަނާ މީހުން ބަލާފާސްކުރަނީ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަށް ކޯޓުން ނެރިފައިވާ އަމުރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ފުލުހުންގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝާން ކޮމާންޑާއި، ފޮރެނސިކް ސަރވިސް ޑިޕާރޓްމެންޓާއި ޑިވިޒަނަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑުންނެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން މާލޭގެ ދެތަނެއް ފުލުހުން ދަނީ މިހާރު ފާސްކުރަމުންނެވެ.

މި އޮޕަރޭޝާން ކުރިއަށް ދާއިރު މޭލެ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ އާއްމު ސަލާމަތީ ކަންތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް