ކ. މާލެ
|
10 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 15:29
އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު
އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ފްރީ ޓްރޭޑް
ޗައިނާއާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު ސައީދު
 
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނެ

ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެއިން ހިމަނަން ބޭނުންވާ ގިނަކަންތައްތަކެއް ކާމިޔާބްވެފައިވާ ކަމަށާއި ވަަރށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަނޑުސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ކުރިއަސް ދިޔަ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް ނިންމާލުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ނުނިމި ވަނީ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އަދި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ގާއިމް ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޗައިނާގެ އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވާހަކަތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މަހާއި، ސީފުޑްގެ ބާވަތްތަކުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤާއިމްކުރާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަ ޖޫން މަހު ސޮއި ކުރެވޭނެކަމަށެވެ. ޗައިނާގެ އިތުރުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދަނީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ޤައުމުތަކާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ޖަޕާނާއި އެމެރިކާ ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް