އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ހިޓްމޭން

''އެޖެންޓް 47'' ގެ ޑެޑްލީ ވެކޭޝަން ރާއްޖޭގައި!

  • ރިލީޒް ކުރަނީ މި މަހު 24 ގައި

ކ. މާލެ | 7 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 21:15 | 5,914

އެޖެންޓް 47 - ގޫގުލް

މިޝަން ތަކުން ދުވަސްކޮޅަކަށް ދުރަށް ޖެހިލަންވެގެން އެޖެންޓް 47 ހުރީ ބޭނުންވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެޖެންޓައް އިރުޝާދު ދޭމީހުންގެ ޕްލޭން ތަފާތެެވެ. ހިޓްމޭން 2 ގޭމުގެ އާއި މެޕް މި މަހުގެ 24 ގައި ނެރޭއިރު އެ މެޕްގައި ފެނިގެންދާނީ ''ހާވެން އައިލެންޑް'' ނަމަކަށް ކިޔާ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެކެވެ. އެ މެޕްގައި ބުނާ ގޮތުން އެޖެންޓް ރާއްޖެ އަންނަނީ ތިން މީހަކު ހޯދުމަށެވެ.

އެ މެޕްގައި ދައްކުވައިދޭ ''ހާވެން ރިސޯޓް'' ގެ މޫދުގައި ގޭމް ކުޅޭ ޕްލޭޔަރުންނަށް އަރާމް ކޮށްލެވޭނެއެވެ. އަ މެޕް ސްޓިރީމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހިޓްމޭން ގޭމަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ހިޓްމޭން ފިލްމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ގޭމެކެވެ. އެ ގޭމުގައި '' އެޖެންޓް 47' އަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންޓްރެކްޓް އެޖެންސީ (އައިސީއޭ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. އެ ގޭމުގައި ހަތް މިޝަނެއް ހިމެނޭއިރު އެޖެންޓުގެ މަސައްކަތަކަށް ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ތަކަށް ދަތުރުކޮށް ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން މަރާލުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.