އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ސާހޯ

ޕްރަބާސްގެ ސާހޯ ލީކްކޮށްލައިފި

  • ފިލްމު ރިލީސް ކޮށްފައިވަނީ އޮގަސްޓް 30 ގައި
  • ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ސެޖީތު
  • ފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް އަކީ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު

ކ. މާލެ | 30 އޯގަސްޓް 2019 | ހުކުރު 22:19 | 6,724

ތަމިލްރޮކާސް އިން ވަނީ ފިލްމު ތަކުގެ އިތުރުން ވެބް ސީރީސް ތަކާ ޓީވީ ޝޯތައް ވެސް ރިލީސް ކުރުމާ އެކު ލީކް ކޮށްފަ - އާކައިވް

ޕްރަބާސް އާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ސާހޯ" ތަމިލްރޮކަރސް އިން ލީކު ކޮށްލައިފިއެވެ.

ތަމިލްރޮކަރސް އިން ވަނީ އެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފިލްމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާފައެވެ.

ޗަންކީ ޕާންޑޭ، ނީލް ނިތިން މުކޭޝް، މަނޭޝް މަންޖްރެކާރް އަދި މުރާލީ ޝަރްމާވެސް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމު ސްކްރީނަށް ނެރެފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސެޖީތު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ "ޔޫވީ ކްރިއޭޝަން" އިންނެވެ.

ތަމިލްރޮކަރސް އިން ވަނީ ފިލްމު ތަކުގެ އިތުރުން ވެބް ސީރީސް ތަކާ ޓީވީ ޝޯތައް ވެސް ރިލީސް ކުރުމާ އެކު ލީކް ކޮށްފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފިލްމުތަކާއި ސީރީސް ތަކަށް ލިބޭ ފައިދާ ވަނީ ދަށަށްގޮސްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބަޔަކު ސާހޯ ފިލްމު ބަލަން ކެތްމަދު ވެފައި ތިބި ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފިލްމަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފިލްމުގެ ބަތަލް ޕްރަބާސްގެ އެކްޓިންގ ފިޔަވައި ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ފިލްމު ކްރިޓިކްސް ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.