އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއާ

އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއަރ ފަށައިފި

  • މިއަހަރުގެ ބުކްފެއަރ ނި ބޭއްވެނީ އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑު މަކަށްފަހު
  • ލަކީ ޑްރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިިބިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 29 އޯގަސްޓް 2019 | ބުރާސްފަތި 19:40 | 4,753

ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއާ - އަތޫފް އާތިފް

ނޮވެލްޓީ ބުކްސޮޕުން ބާއްވާ ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއަރ އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

ނޮވެލްޓީ އިން ބުނީ މި އަހަރުގެ ބުކްފެއަރ އެހެން އަހަރުތަކުގެ ބުކްފެއާރއަށްވުރެ ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، މި އަހަރު ދަރުބާރުގޭގައި މި ބުކްފެއަރ މި ބޭއްވެނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ މި ބުކްފެއަރގައި 1،000 ވައްތަރުގެ ދިވެހި ފޮތް ލިބެން ހުންނާނެކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން 18،000 ވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ ފޮތް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެއަރގައި 10 އިންސައްތަ އާއި 70 އިންސައްތައާއި ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރު ވެސް ލަކީ ޑޮރޯ އެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި މި ލަކީ ޑޮރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ދެލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ނޮވެލްޓީން ބުންޏެވެ.

މި ފެއަރ ކުރިޔަށްދާނީ 29 އޮގަސްޓް އިން ސެޕްޓެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކަމަށް ނޮވެލްޓީއިން ބުނެއެވެ.

މިފެއަރގެ މަގްސަދަކީ މުޖްތަމައުގައި މީހުން ފޮތަށް އަހުލުވެރި ކުރުން ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން އެއް ތާކުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފޮތްތައް އަގުހެޔު ކޮށް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް ނޮވެލްޓީ އިން ބުނެއެވެ.

ފެއަރ ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ނޮވެލްޓީ އިން ވަނީ ފިޔަވައްޗަށް 10،000 ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ފޮތް ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.

ފިޔަވަތި ހިންގުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަބްދުﷲ ހަލީމް ބުނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެދެއްވާ މިފަދަ އެހީތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާ ކޮށްފައެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ ނޮވެލްޓީ އިން ވެދިން އެހީގެ ސަބަބުން ފިޔަވަތީގެ ލައިބްރަރީ އިތުރަށް މުއްސަނދި ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ނޮވެލްޓީ ބުކްފެއާ 13 ދުވަހަށް ކުރިޔަށްދާއިރު މިއީ މި ބުކްފެއާ ބޭއްވޭ 13 ވަނަ އަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.