ހޮނިހިރު 31 އޮކްޓޯބަރ 2020
14 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ލޯންޗު ބަންޑުންވި ހާދިސާގައި 5 މީހުން ނިޔާވެއްޖެ

  • ހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް ލިބިފައިވަނީ މެންދުރު 12:25 ހާއިރު
  • ލޯންޗުން ދަތުރުކުރީ 10 މީހުން
  • އެ މީހުން ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 29 އޯގަސްޓް 2019 | ބުރާސްފަތި 15:42 | 52,593

ބަންޑުންޖަހާލި ލޯންޗު ހަނިމާދޫއަށް އެރުވުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ކުޑަ ލޯންޗެއް ބަނޑުންޖަހާލި ހާދިސާގައި އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ 4 މީހަކާއި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ކުޑަ ލޯންޗެއް ފުރި ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަރން އޭރިއާގެ ކޯސްޓްގާރޑުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް ލިބިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު 12:25 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ތަފްސީލު އެމްއެންޑީއެފުން މީޑީއާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު، އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، މި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ 3 އަންހެނުންނާއި، 1 ކުޑަކުއްޖަކާއި، 1 ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، ކުޑަ ކުއްޖާގެ އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 6 އަހަރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި އެއްވެސް މީހަކު ލައިފް ޖެކެޓް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް އިތުރަށް ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން އުޅޭކަން އެނގުނީ އެ ޑިންގީން ދަތުރުކުރި އެކަކު ފަތާފައި ހަނިމާދު އަށް ގޮސް އެ ވާހަކަ ބުނުމުންކަމަށެވެ. އަދި ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިސާރައިގައި ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހިގެންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ.

ލޯންޗު ބަންޑުންޖަހާލި ހާދިސާގައި ނިޔާވީ ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޓީޗަރު ހުސެއިން އަބްދުﷲ އާއި، އޭނާގެ އަންހެނުން މަރިޔަމް މަނިކެގެ އިތުރުން އެ ދެމަފިރިންގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅު ގުރައިޝާ އަބްދުﷲ، 30 އަހަރު އެވެ. އަދި އޭނާގެ ތިން އަހަރަށް ދާ ދަރިފުޅެވެ. މަރުވި ފަސް ވަނަ މީހަކީ ރަށު ސްކޫލްގެ އެހެން ޓީޗަރެއްގެ އަންހެނުން އެވެ.

ހާދިސާގައި ނިޔާވި އާއިލާގެ 4 މެމްބަރުން -- ފޮޓޯ: މިހާރު

މި ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލިއިރު ޖުމްލަ 10 މީހުން ތިއްބެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފަސް ފިރިހެނުންނާއި ހަތަރު އަންހެނުން އަދި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް ހިމެނެއެވެ. މިމީހުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލާފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރުމައްޗަށެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރަކީ، ހަނިމާދުއާ އެންމެ ކައިރި އެއް ރަށެވެ. އަދި ލޯންޗެއްގައި މި ދެ ރަށުގެ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރަކަށް ހޭދަވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ވަރަކަށް މިނިޓެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވިއްސާރަކުރަމުންދާއިރު، އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެ، އަޅަންޖެހޭ ރައްކަތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.