ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 17:30
ރޭގެ މެޗުގައި ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ސްޓޯކްގެ ގޯލަށް ހަމަލާއެއް އުފެއްދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރޭގެ މެޗުގައި ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ސްޓޯކްގެ ގޯލަށް ހަމަލާއެއް އުފެއްދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސިޓީއަށް މާޔޫސްކަމެއް
ސްޓޯކްއާ އެއްވަރުވުމުން ސިޓީގެ އުއްމީދުތަކަށް ފަޑުކަމެއް
 
ކުރިއަށް ޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުނު ކަމަށް ކޯޗުބުނޭ

އިނގިރޭސި ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ސްޓޯކް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެއްވަރުވުމުން، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ލީގަށް ކުރަމުން އައި އުއްމީދުތަކަށް ފަނޑުކަމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ.

 

ސްޓޯކްގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ފެނިގެންދިޔަ މެޗު ނިމިފައިވަނީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލަނޑެއްނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

 

ރޭގެ މެޗުން މޮޅުނުވުމުން ސިޓީއަށް ވަނީ ތާވަލުގެ ދެވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ވެސް ގެއްލިފައެވެ. މިހާރު ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތީ ޓޮޓެންހަމްއެވެ. ނަމަވެސް ޓޮޓެންހަމްއަށް ކުރިލިބެނީ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ދެ ޓީމު ވެސް އެއްވަރެވެ.

 

ރޭގެ މެޗުގައި ސިޓީގެ ޑޭވިޑް ސިލްވާ، ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ، ކެވިން ޑިބްރޭނާ އަދި ކެލެޗީ އިހެނާޗޯ އަށް ލަނޑުޖަހަން ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ފުރުސަތެއް އޭގެން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ތިން ދަނޑިން އެތެރެކޮށްލެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

 

ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޗެލްސީއާ ހަމަކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން ކަން ކުރިން ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ލީގުގައި ކުރިއަށް ޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް އޭނަ ބުންޏެވެ.

 

ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއާއި ސިޓީއާ ދެމެދުގައި މިހާރު ދިހަ ޕޮއިންޓުގެ ތަފާތެއް އެބަ އޮތެވެ. ޗެލްސީ އޮތީ 27 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ރޭގެ މެޗުން މޮޅުވި ނަމަވެސް ސިޓީއަށް ޗެލްސީއާ ގާތަށް ޖެހިލެވޭނީ 8 ޕޮއިންޓަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް