ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ

ދީދީ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކި ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

  • އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ނެންގެވި މީހުންނާއި މުއާމަލާތު ކޮށްފައިވޭ
  • ގިނަ ތުހުމަތު ތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ
  • ފަނޑިޔާރު ދީދީ ހުންނެވީ މެލޭޝިއާގައި

ކ. މާލެ | 28 އޯގަސްޓް 2019 | ބުދަ 13:44 | 5,225

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އަބްދުﷲ ދީދީ ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ދީދީ ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 72 މެމްބަރުންނެވެ. ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓު ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއް މެމްބަރަކު ވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

ދީދީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތް ވަނީ ތަޅުމަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އޭނާ ވަކި ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އަށްމެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. ފަނޑިޔާރު ދީދީ ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ އިޖުރާއާތުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް

  • އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ އަތުން ނެންގެވިކަމުގެ ތުހުމަތު
  • މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދަން އުޅުއްވި
  • ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާ ހިލާފުވެފައިވުން
  • އަނބިކަނބަލުންނަށް ނުފޫޒުން މަޤާމެއް ހޯދައިދިނުން
  • އޭސީސީ އަށް މީހަކު އައްޔަންކުރުމުގައި ވެސް ވަކި މީހެއްގެ ނަން ދީދީ "ސަސްޕެކްޓް 1" ގެ ފޯނަށް ފޮނުވާފައިވުން
  • ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ދީދީ، ކުށުގެ ވެށީގައި ހިމެނޭ މީހަކު މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާކަން
  • ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ފައިސާ ދިންކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުން ހާމަވުން

އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޝަރިއްޔަތަށް ފަހު ދީދީ ވަނީ މެލޭޝިޔާ އަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ހުންނެވީ މެލޭޝިޔާގައެވެ. ދީދީ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން އެ މައްސަލަ ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އެ މައްސަލާއިގެ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުމުގައި ދީދީގެ ވަކީލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދީދީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖޭއެސްސީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅައިގެން، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ މަގްސަދެއް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކުރިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ދީދީ ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެއީ ޒާތީ ގޮތުން ނަޝީދު ހުށައެޅި މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ދީދީގެ ވަކީލް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.