ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:58
ރޭގެ މެޗުގައި އޮބާމަޔަންގް ލަނޑުޖަހަނީ
ރޭގެ މެޗުގައި އޮބާމަޔަންގް ލަނޑުޖަހަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޑޯޓްމަންޑް ކުއާޓާއަށް
ޑޯޓްމަންޑް ކުއާޓާއަށް ދިޔައިރު ތަރިއަކީ އޮބާމަޔަންގް
 
އޮބާމަޔަންގްވަނީ ތަފާތު ދައްކާލާފަ

ޗެމްޕއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް ދަތުރުކުރިއިރު، ބެންފީކާއާ ދެކޮޅަށް އެޓީމުން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ދިނުމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައި އޮތް  އެމެރިކް އޮބާމަޔަންގް ތަރިއަކަށް ވެއްޖެއެވެ.

 

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބެންފީކާއާ ދެކޮޅަށް ޑޯޓްމަންޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި އޮބާމަޔަންގްއަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއި މެދު ސުވާލު އުދެފައި އޮތީ މި ދެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލުމުގައި އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނިފައިވާ ދަށް ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

ރޭގެ މެޗުގައި އޮބާމަޔަންގް ވަނީ ހެޓްރިކެއް ހަދާފައެވެ. ހިތްގައިމުގެ ހަތަރު ލަނޑު ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗުގައި އަނެއް ލަނޑުޖަހާފައިވަނީ ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗްއެވެ.

 

މި ދެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ކުރިމަތިލުން ބެންފީކާގެ ދަނޑުގައި ނިމިފައިވަނީ 0-1 އިން ބެންފީކާ މޮޅުވެގެންނެވެ.

 

ރޭގެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު 4 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ދެވަނަ ލަނޑު ފެނިފައިވަނީ މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

 

ދެވަނަ ލަނޑުޖެހިތަ ފަސްވަރަކަށް މިނެޓުފަހުން ޑޯޓްމަންޑުން އިތުރު ލަނޑެއްޖަހާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިޔުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކުރިއެވެ. ޑޯޓްމަންޑްގެ ފަހު ގޯލު ފެނިފައިވަނީ މެޗުގެ ފަހު ފަސް މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ.

 

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު 12 މެޗުގެ ތެރެއިން ޑޯޓްމަންޑް ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް