ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓަންޓްސް ފޯރަމް 2019

މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓަންޓްސް ފޯރަމް 2019 ފަށައިފި

  • 150 ފަރާތަކުން ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • ފޯރަމްގެ ޗީފް ގެސްޓަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު ނާޝިޒް

ކ. މާލެ | 27 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 19:55 | 2,075

މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓަންޓްސް ފޯރަމްގެ 2019ގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކައުންޓަންޓުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އަދި ކަމާއި ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓަންޓްސް ފޯރަމް 2019 ފަށައިފިއެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި ފޯރަމް އަކީ ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި އަދި ދައުވަތު ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފޯރަމްއެކެވެ. މި ފޯރަމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތުއެވެ. ފޯރަމްގެ ޗީފް ގެސްޓަކަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު ނާޝިޒްއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފެށި ފޯރަމްގެ ކީނޯޓް ސްޕީކަރެއްގެ ގޮތުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް އެކައުންޓަންޓްސްގެ ފަރާތުން ސިލްވިއާ ސެންއެވެ. އަދި އިވެންޓުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމްއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓަންޓްސް ފޯރަމްގެ 2019ގެ ތެރެއިން

ފޯރަމްގައި "ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް، އެކައުންޓަންޓެއްގެ ނަޒަރިއްޔާތުން" މި މައުޟޫއަށް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގަވައިދުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެކައުންޓަންޓްސް ފޯރަމްގެ 2019ގެ ތެރެއިން

މި ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެކައުންޓިންގ ފަރމްތަކުގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުންނާއި އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.