ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ބަޖެޓު

ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފި

  • ކޮމެޓީ އިން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 22:03 2,315

މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް