އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ބަޖެޓު

ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފި

  • ކޮމެޓީ އިން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 22:03 2,633

މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް