ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - އިޓާލިއަން ލީގު

ޔުވެންޓަސް އަދި ނަޕޯލީ އިން ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލީގުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  • ޔުވެންޓަސް އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުން
  • ނަޕޯލީ އަދި ފިއޮރިންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނަޕޯލީއިން ކާމިޔާބުުކުރީ 4-3 ގެ ނަތީޖާ އަކުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 19:51 2,304

ޔުވެންޓަސް މެޗުގެ ތެރެއިން - ބީބީސީ

އިޓާލިއަން ސެރީއާގައި ޔުވެންޓަސް އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލީގުގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފިއެވެ.

ޔުވެންޓަސް އަދި ޕާމާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ޔުވެންޓަސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އިން މެޗު ފަށައިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އިރު އެޓީމުން ވަނީ ޕާމާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 21 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ވަނީ ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލިނީއެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ޔުވެންޓަސް އިން ފެނިގެން ދިޔައީ ލަނޑުޖަހަން އިތުރު ފުރުސަތު ހޯދަމުން ދިޔަތަނެވެ. ނަމަވެސް ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއް ކުރަމުން އައި ޕާމާ އިން އައީ ޔުވެންޓަސްގެ އެޓޭކްތައް ދިފާއު ކުރަމުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޔުވެންޓަސްގެ ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖެހި ނަމަވެސް ވީއޭއާރް ބެލުމަށް ފަހު ރެފްރީ ނިންމީ އެލަނޑަކީ ލަނޑެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ހަނި ގޮތަކަށް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވިއިރު ރަނަރަޕް ނަޕޯލީއިން ވެސް ލީގު ފެށީ ހަނިގޮތަކަށް ނަމަވެސް މޮޅަކާއި އެކުއެވެ.

ނަޕޯލީ އަދި ފިއޮރެންޓީނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނަޕޯލީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 4-3 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ.

ފިއޮރެންޓީނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެޓީމުންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން އެރިކް ޕުލްގާއެވެ.

ޕުލްގާއިން މެޗު ފަށައިގެން ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ނަޕޯލީއިން ވަނީ ދެ ލަނޑުޖަހާ މެޗުގެ ލީޑު ހޯދައިފައެވެ. މި ލަނޑުތައް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑްރިއެސް މާޓިންސް ގެ އިތުރުން ލޮރެންޒޯ އިންސީނޭ އެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ފިއޮރެންޓީނާއިން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ނިކޮލާ މިލެންކޮވީއެވެ.

ހޯސޭ ކަލެޔޮންގް ލަނޑުޖަހާ ނަޕޯލީއިން ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް މާކަ ގިނަ އިރެއް ނުވެ ފިއޮރިންޓީނާ އިން ވަނީ ލަނޑުޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެވިން ޕްރިންސްއެވެ. މެޗުން ނަޕޯލީ މޮޅުކޮށްދިނީ އިންސޭނީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް