ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ވޯރލްޑް ޓުއަރިޒްމް ކޮންފަރެންސް

"ވޯރލްޑް ޓުއަރިޒްމް ކޮންފަރެންސް" ގައި ބައިވެރިވުމަށް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު މެލޭޝިޔާއަށް

  • ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ދާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 26 ން 28 އަށް
  • މިނިސްޓަރ ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ތަގުރީރުކުރައްވާނެ
  • މެލޭޝިއާގެ ޓުއަރިޒްމް މިނިސްޓަރ އާއި ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 09:06 2,357

ޓުއަރިޒްމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ފަސް ވަނަ "ވޯރލްޑް ޓުއަރިޒްމް ކޮންފަރެންްސް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޓުއަރިޒްމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަމްޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ޖަމުއިއްޔާ, ވޯރލްޑް ޓުއަރިޒްމް އޯރގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުޓީއޯ) އިން ދެއްވި ދައުވަތަކަށް، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. "ބިޔޯންޑް ޓުއަރިޒްމް- ބިޔޯންޑް އެކްސްޕެކްޓޭޝަން" ގެ ޝިއާރުގައި ކުރިއަށްދާ މި ކޮންފަރެންސް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޑރ. މަހާތިރު މުހައްމަދެވެ. ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށް ދާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 26 ން 28 އަށެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން، "ފިއުޗާރ އޮފް ޓުއަރިޒްމް- ނިއު ސޯރސެސް އޮފް ގްރޯތު" ގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުރިމަގު އާ މިސްރާބަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ ތަސައްވުރާއި މިކަން ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ތަގުރީރުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި، މެލޭޝިއާގެ ޓުއަރިޒްމް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދީން ކެޓާޕީއާއިއެކު މަޝްވަރާގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މެލޭޝިއާގެ ލިމްކޮކްވިންގް ޔުނިވާރސިޓީގެ ދައުވަތަކަށް، މިނިސްޓްރީއާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކާއި އެ ޔުނިވާރސިޓީއިން ފުރުސަތު ފަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ޔުނިވާރސިޓީގެ ރައީސްއާއި އެކު ކުރެވޭ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މެލޭޝިޔާއަކީ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިޔާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެެރެއިން މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަަލަށް ރާއްޖެއަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ގައުމެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު 22000 (ބާވީސް ހާސް) ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން މެލޭޝިޔާއިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް