ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:18
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ފްރީޓްރޭޑް
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައް ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ސައީދު
 
މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތައް މިއަދު ނިމޭނެ

ޗައިނާއާއެކު ކުރިއަށްދާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް ނިމިގެންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމް ކުރެވޭ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ޙިއްޞާވާ ދާއިރާތަކަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެންދާނޭ ކަމަށެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ވިޔަފާރީގައި ހިއްސާވާ ފަރާތްތަކަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ބަނޑޮހުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވީ، މި އެއްބަސްވުމަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުޑަ ޤައުމާއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ.

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ (މިއަދުގެ) ނިޔަލަށެވެ.

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވާހަކަތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ މަހާއި، ސީފުޑްގެ ބާވަތްތަކުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ  ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޤާއިމްކުރާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުގައި އަންނަ ޖޫން މަހު ސޮއި ކުރެވޭނެކަމަށެވެ. ޗައިނާގެ އިތުރުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއިން ދަނީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ޤައުމުތަކާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ޖަޕާނާއި އެމެރިކާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް