ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 13:07
ބާސާ އަދި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސާ އަދި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޯލް.ކޮމް
ޗެމްޕިއަންސްލީގު: ބާސާ ކުއާޓާ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޕީއެސްޖީ ލަދުގަންނުވާލުމަށްފަހު ބާސާ ކުއާޓާ އަށް
 
ކުއާޓާ އަށް ބާސާ ދަތުރުކުރީ 5-6 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރުމަށްފަހު
 
ބާސާ އަދި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ލެގު ނިމުނީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއިން ޕީއެސްޖީ ކޮޅަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ލަދުގަންނުވާލުމަށްފަހު ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީއާ ވާދަކޮށް ބާސާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-6 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބާސާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގައި ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އެ ޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން ޕީއެސްޖީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ބާސާ އިން ވަނީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

މެޗު ފެށިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި ބާސާ އިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް ބާސާ އިން ދިޔައީ ޕީއެސްޖީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން 40 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑަކީ ޕީއެސްޖީގެ ކުރްޒާވާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް ބާސާ ކުރީގައިއޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ބާސާއެވެ. އެގޮތުން 50 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިއޮނެލް މެސީ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބާސާ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޕީއެސްޖީގެ އެޑިންސަން ކަވާނީ ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށް، ބާސާ ހާސްކޮށްލާފައެވެ. މީގެއިތުރުން މި ލަނޑާއެކު ޕީއެސްޖީން ވަނީ ފަހަތަށް ޖެހި ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއް ކޮށްފައެވެ.

ޕީއެސްޖީ ފަހަތަށް ޖެހިގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް ބާސާ އިން ވަނީ މުޅި ޓީމު އެއްކޮށް ކުރިޔަށްޖެހި ޕީއެސްޖީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ފަހު ފަސް މިނެޓު ތެރޭގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޕީއެސްޖީން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޭމާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ފަސްވަނަ ލަނޑު ވެސް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ އޭނާއެވެ. ބާސާ އިން މެޗުގައި ޖެހި ހަ ވަނަ ލަނޑު އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސާޖިއޯ ރޮބާޓޯ އެވެ.

މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ލެގު ނިމުނީ 0-4 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ބާސާގެ މައްޗަށް ޕީއެސްޖީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ލެގުގެ ނަތީޖާއާއެކު 5-6 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކާއެކު ބާސާ ވަނީ ކުއާޓާ އަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް