ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން

ދަށު ކޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީއަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް

  • އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ލުން ކުރިއަށްދާނީ ހެދުނު 9 އަކުން ހަވީރު 5 ޖެހުމާއި ހަމައަށް
  • އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލައްވާނީ ދަށު ކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން
  • އިންތިޚާބުގައި 3 ފަނޑިޔާރަކު ވާދަކުރައްވާ

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 24 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 13:16 1,934

މި އިންތިޚާބުގައި ތިން ފަނޑިޔާރުން ވާދަކުރައްވާ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދަށު ކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ، އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ލުން ކުރިއަށްދާނީ ހެދުނު 9 އަކުން ހަވީރު 5 ޖެހުމާއި ހަމައަށެވެ. އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލައްވާނީ ދަށު ކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރަމުންދަނީ އީސީންނެވެ.

އީސީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓް ލުން ހެދުނު 9 ޖެހިއިރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ރ. އަތޮޅުގެ ވޯޓް ލުން 9.45 ގައި ނިމިފައިވާތީވެ، އެ އަތޮޅުގެ ފޮށި މިހާރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ފޮށި ބަންދުކުރިޔަސް، އެ ފޮށީގެ ވޯޓް ގުނަން ފަށާނީ 5 ޖެހުމުން ހުރިހާ ވޯޓް ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ކަމަށް އަކްރަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރ. އަތޮޅު ފޮއްޓަށް ވޯޓް ލެއްވުމަށް ރެޖިސްޓަރކުރައްވާފައިވަނީ 13 ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވި 13 ފަނޑިޔާރުންވެސް ވޯޓް ލައްވާ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ލެއްވުމަށް މުޅި ރާއްޖެއިން 178 ފަނޑިޔާރުން ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ވެރި ރަށް މާލެސިޓީ އިން 64 ފަނޑިޔާރުން ވޯޓް ލެއްވުމަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އަކްރަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ 5 ޖެހުމުން ވޯޓް ގުނަން ފަށާނެ ކަމަށާއި، ގުނައި ނިމުމުން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ދަށު ކޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާނެ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި 3 ފަނޑިޔާރަކު ވާދަކުރައްވައެވެ.އެއީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް،ލ. މާމެންދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލީ ޝަރީފާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދެވެ.

ދަށު ކޯޓުތަކުން ޖޭއެސްސީއަށް މެމްބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަނީ ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު އިންނަވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު އީސާފުޅުގެ ދައުރު މިމަހު ހަމަވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް