އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓު ވަންތޯ ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް

  • ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކަމެއް ޖޭއެސްސީއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 23:41 2,217

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓް. - އާކައިވް

މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަދެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީއިން ބުދަ ދުވަހު ބުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަދެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އެކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެެވެ. ނަމަވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަވަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކަމެއް ޖޭއެސްސީއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޭއެސްސީއިން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ގއ. ކޮނޑޭ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު އިބްރާހީމްއާ ގުޅޭގޮތުން ޖޭއެސްސީން ބެލި މައްސަލައެއްގައި އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އޭނާއަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އާރިފާއި، ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީއާި، މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދާއި މެމްބަރު އަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމާއި، މެމްބަރު ޑރ. އަލީ ޝަމީމްގެ އިތުރުން މެމްބަރު އަބްދުއްމާނިއު ހުސެއިނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް