އަންގާރަ 28 ޖެނުއަރީ 2020
10 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

  • މަޖިލީހަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފޮނުވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
  • ބަޖެޓުގެ ތަފްސީލާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާނެ
  • ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ހުށައަޅަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ލިބުނު އެހީތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ލިބިފައިވާ އެހީތަކާއެކު މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްކަމަށް ރައީސް އޮފީހުުން ވަނީބުނެފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 13:21 2,252

މަޖިލިސް - މަޖިލިސް

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. މަޖިލީހުގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއި ބެހޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާޙީމް އަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ބަޖެޓުގެ ތަފްސީލް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގައުމީ ތަރައްގީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އެ ޕްލޭން ހެދުމަށް ފަހު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަދި މި ޕްލޭނާއި އެކު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި (ބަޖެޓަށް ރިފްލެކްޓް) ނުވާނެ ގޮތަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ބަޖެޓް އިން ކުރާނެ ހޭދަތައް ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ހުށައަޅަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ލިބުނު އެހީތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ލިބިފައިވާ އެހީތަކާއެކު މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް