ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ''މިޝަން މަންގަލް'' ؟

  • މި ފިލްމް 100 ކުރޯޑް ކުލަބަށް ވަދެފައިވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ފަސް ދުވަސް ތެރޭގައި
  • ފިލްމް ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 08:17 3,472

އަކްޝޭ ކުމާރު - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އަކްޝޭ ކުމާރު ކުޅުނު ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ކުލަބަށް ވަން ފިލްމަކަށް "މިޝަން މަންގަލް" ވެއްޖެ އެވެ.

އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި މި ފިލްމް 100 ކްރޯޑް ކްލަބަށް ވަދެފައި މިވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޓްރޭޑް އެނަލިސްޓް ތަރަން އާދާޝް ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވާގޮތުން އަކްޝޭ ކުޅުނު ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަސްތެރޭ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި ވަނީ "މިޝަން މަންގަލް" އަށެވެ. މި ފިލްމަށް ހަތަރު ދުވަހުން ވަނީ 97.56 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ދެވަނަ ގައި އުޅެނީ "2.0" އެވެ. މި ފިލްމަށް ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭގައި ލިބިފައިވަނީ 95 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

ތިންވަނައިގައި އޮތް "ކޭސަރި" އަށް ހަތަރު ދުވަހުން ލިބިފައިވަނީ 78.07 ރުޕީސް އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ އަކްޝޭގެ އިތުރުން ވިދްޔާ ބާލަން،ތާޕްށީ ޕަންނޫ، ސޯނާކްޝީ ސިންހާ، ކިރްތީ ކުއްލާރީ، ނިތްޔާ މެނެން އަދި ޝަރްމަން ޖޯޝީއެވެ.

ޖަގަން ޝަކްތީ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މިޝަން މަންގަލް އަކީ އިންޑިއާ އިން 2013 ވަނަ އަހަރު ލޯންޗުކުރި މާސް އޯބިޓާގެ މިޝަންގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުޅެފައިވަނީ ސައިންޓިސްޓެއްގެ ރޯލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް