ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:06
ބުދަ ދުވަހު ހަރީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ބުދަ ދުވަހު ހަރީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުން
އެމްޔޫއޯއިން ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް މާޗް 24 ގައި ބާއްވަނީ!
ފ އަތޮޅު ވިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ
ފ. އަތޮޅު ގައި ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނަށް ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލުމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވާއިރު، އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމްޔޫއޯއިން ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް މާޗް 24 ގައި މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައި އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. 

މި މުޒާހަރާ ބާއްވާކަން އިއުލާނުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޔޫއޯގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާ ކުރަން ނިންމީ މި ބިމުން އަތޮޅެއް ވިއްކާލުމަކީ ދިވެހިން އެދޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ ކަމަށެވެ. މި މުޒާހަރާގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިތުރުން، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ވެސް ބައިވެރވާނެ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެއްވެއުޅުން ހަނިކޮށްފައިވާއިރު، ޝިދާތާ ޝަރީފު ވިދާޅުވީ އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގެއް ކަމަށާއި އަތޮޅުތަކުން ރައްޔިތުން އައިސް މާލެ އަރައި، އެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބޭރު ބަޔަކަށް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއް ވިއްކާލުމަކީ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ބިން ވިއްކާލުމަށް ފަހު ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ވެސް އެތަނަކަށް ނޭރޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ފ. އަތޮޅަށް ހަދަން އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ހާއްސަ ސައިފޮދެއް އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ބޭނުންކުރާ ޓީޝާޓް ދައްކާލި އެވެ. "ފ އަތޮޅު ވިއްކާނުލާ" ޖަހާފައިވާ މި ޓީޝާ، މިހާރުން ފެށިގެން ވީހާ ވެސް ގިނައިގެން ލައިގެން އުޅުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާލުވީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރަށެއް ބޭރުގެ ގައުމަކަށް ވިއްކުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކޮޅަށްކަން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކަށް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ފަލާހް ވިދާޅުވީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތަކީ ގައުމީ ހަރަކަތެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއް ރަށެއް ބޭރުގެ ގައުމަކަށް ވިއްކާލުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ތާއިދު ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް