ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އުސޫލު

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ހުޅުމާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

  • ގަރާޖް ނެތް އުޅަނދުތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން އެޗްޑީސީން ވަނީ މަޑުޖައްސާލައިފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 20 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 08:33 8,450

ބްރިޖްމަތީގައި ވެހިކަލްތައް ދުއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ހުޅުމާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އުސޫލަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ގެނެސް، ގެންދިއުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް އެޗްޑީސީން މިއަހަރުގެ މާޗް މަހު ބަދަލު ގެނެސްފައިވާއިރު އެ ގެނައި ބަދަލުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ހުޅުމާލޭގެ ގޯތި ނުވަތަ ރޯ ހައުސް އަދި ފްލެޓެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިން، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނަންމަތީގައިވާނަމަ އެކަންޏެވެ. އަދި ގަރާޖް ނެތް އުޅަނދުތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން އެޗްޑީސީން ވަނީ މަޑުޖައްސާލައިފައެވެ.

އެ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުގައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި، ރޯހައުސް، މިކްޑްސް އަދި ޕިޔޯ ރެސިޑެންޓް ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގަރާޖް ހަދާފައިވާ އިމާރާތުން އުޅަނދު ޕާކްކުރާނެ ޖާގަ ކަށަވަރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެ ޖާގަ ދޫކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ދެ ފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް އެޗްޑީސީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ފަރާތުގެ ނަންމަތީގައި ގަރާޖް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ގަރާޖު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ދޫކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް އެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކޮށްފައިވާނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އާ އުޅަނދެއް ގެނައުމަށް ހުއްދަ ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް