އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ދުނިޔެ - އިންޑިއާ

ނިއުލްކިއާރ ހަމަލާ ދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާގެ އިޝާރާތެއް

  • މުސްތަގުބަލު ބިނާ ވެގެންދާނީ ކުރިއަށް ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ޓްވީޓް ކުރައްވާފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 17 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 08:54 4,806

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރާޖްނާތު ސިންގް - ގޫގުލް

އިންޑިއާ އިން އިސްނަގައިގެން ނިއުލްކިއާރ ހަމަލާ ދިނުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިޝާރާތް ކޮށްފިއެވެ.

މިފަދަ ގޮތަކަށް އިޝާރާތް ކޮށްފައިވަނީ އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރާޖްނާތު ސިންގް 1989 ވަނަ އަހަރު އެ ގައުމުން ނިއުކްލިއާރ ޓެސްޓުތަކެއް ކުރި ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ "ޕޮޚްރާން" އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ޓްވީޓުގައި ވަނީ ޕޮޚްރާން ގައި ކުރެވުނީ ނިއުކްލިއާރ ބާރަކަށް އިންޑިއާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ގައުމުން އަދިއަދަށް ވެސް ދަނީ މިހާރު ނިއުކްލިއަރ ހަމަލާއާއި ބެހޭ ސިޔާސަތައް ވަރަށް ހަރުކަށި ކަމާއެކު އަމަލު ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

މިހެން އޭނާ ޓްވީޓު ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ކަޝްމީރަށް ދީފައިވާ ހާއްސަ އިމްތިޔާޒުތަށް އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތް ކޯވިންދު އުވާލުމުން، އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފައުޅުކޮށް ޕާކިސްތާނުން އަމަލުކުރާ ގޮތާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރާޖްނާތުގެ މި ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އިންޑިއާ އަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު ޕާކިސްތާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ވަޒީރު، ޝިޒްރީން މަޒަރީ ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ދޮގު ނުހެދުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާއި މެދު ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގަމުންދާއިރު ޕާކިސްތާނުން ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ފަށާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާޖުނާތު އިންޑިއާގެ ޓިވީ ޗެނެލަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރާޖްނާތު ވަނީ އެގައުމުން ދަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އަމަލުތަށް ކައިރިން ބަލާ މޮނީޓާ ކުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަޖްޕާއި އޭރު ނިއުކްލިއާ މައްސަލައިގައި އެގައުމުން އިސްވެ އެއްވެސް ގައުމަކަށް ހަމަލާ ނުދިނުމުގެ ސިޔާސަތް ހެއްދެވިއިރު އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީ ދަނީ އެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް