ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ކުޅިވަރު - ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް

ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް: ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ތަށި އުފުލާލައިފި

  • ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ލިވަޕޫލް ކުރިހޯދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން
  • މިއީ ލިވަޕޫލުން ޔުއެފާ ސުޕަކަޕް ހޯދި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 15 އޯގަސްޓު 2019 | ބުރާސްފަތި 08:22 2,547

ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ ތަށި ލިވަޕޫލުން އުފުލާލުން - ޓްވިޓަރ

ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕްގައި ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންގެ މައްޗަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ކުރިހޯދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ތުރުކީގެ އިސްޓަންބުލްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ދާދި ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެގޮތުން ލަނޑު ޖެހުމަށް ދެޓީމަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޗެލްސީންނެވެ. މި ލަނޑު 36 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޮލިވާ ޖިރޫއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ޕުލިސިކްގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ލިވަޕޫލްގެ މައްޗަށް ޗެލްސީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް ލިވަޕޫލުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ސާޑިއޯ މާނޭއެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ޗެލްސީން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް، އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަ ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް މާ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް އެޓީމަށް އުފެއްދިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ލިވަޕޫލަށް ވެސް ދެވަނަ ހާފްގައި މާ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ނުލިބެއެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރުވެސް ދެޓީމު 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރުވެފައި ވުމާއެކު، ނަތީޖާ ނެރުމަށް 15 މިނެޓުގެ ދެހާފު ވަނީ ކުޅެފައެވެ.

އެގޮތުން 15 މިނެޓުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑު ނެގިއެވެ. މި ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާނޭއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ޗެލްސީން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޖޯޖީނޯއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ.

ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު 15 މިނެޓުގެ ދެ ހާފްގައިވެސް ދެޓީމު 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވުމުން، ނަތީޖާ ނެރެފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

ޗެލްސީގެ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ޖޯޖީނޯ އާއި ބާކްލީ އާއި މައުންޓް އަދި އެމަސަންއެވެ. ނަމަވެސް އަބްރަހަމް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރ އެޑްރިއަން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ލިވަޕޫލްގެ ފަސް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ފިރްމީނޯ އާއި ފަބީނިއޯ އާއި ޑިވޮކް އޮރިގީ އާއި އެލެގްޒެންޑްރާ އާނޮލްޑް އަދި މުހައްމަދު ސަލާހުއެވެ.

މިއީ ލިވަޕޫލުން މުބާރާތް އުފުލާލި ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. އެޓީމުން އެންމެ ފަހުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ. ޗެލްސީ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު އެކަނިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް