ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ކަސްޓަމްސް

ޖުލައި މަހު ކަސްޓަމްސް އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 6 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެ

  • 2018 ގެ ޖުލައި މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނީ 281 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު މި އަދަދު 287 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވޭ
  • އަގުގެ ގޮތުން އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ޔޫ.އޭ.އީ އިން

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 14 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 18:33 2,138

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބަނދަރު - ކަސްޓަމްސް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް މެދުވެރިކޮށް ޖުލައި މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 6 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އާންމުކުރި ތަފްސާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި ޖުލައި މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހާ އަޅާބަލާއިރު 2 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުުރުވެފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު 281 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 287 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ފާއިތުވި ޖުލައިމަހު ރާއްޖެއިން އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފްއަގު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހާ އަޅާބަލާއިރު 9 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 3.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ޖުލައި މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވުނު މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓްކުރެވުނު މުދާ އަދި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގުގެގޮތުން 21 އިންސައްތަ ޔޫ.އޭ.އީ. އިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ސިންގަޕޫރު އަދި ޗައިނާއިން ވަނީ 13 އިންސައްތަ އިމްޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާއިން 11 އިންސަައްތަ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް