އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ވިޔަފާރި - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން މިފަހަރު އައީ އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް

  • މިއީ ފޭމް ޓްރިޕް ސިލްސިލާގެ ދަށުން އައި ނޫސްވެރިންތަކެއް
  • މިހާތަނަށް ފަސް ގައުމަކުން ނޫސްވެރިން ގެނެސްފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 14 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 09:35 3,203

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް: ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުން - ފޯރ ސީޒަންސް ކުޑަ ހުރާ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުވާ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ފޭމް ޓްރިޕް" ސިލްސިލާގެ ދަށުން މިފަހަރު ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ، ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އާއި ނެޝެނަލް ޖިއޮގްރެފިކް ޓްރެވަލް އަދި ޔޫއެސްއޭ ޓުޑޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންތަކެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަމިއްލައަށް ތަޖުރިބާކުރުމަށް ފަހު އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އައި ނޫސްވެރިންތައް ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ ޓީމު ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 18 ގައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނީ މިފަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި ޓީމުގައި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ރައިޓަރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. މިފަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި ނޫސްވެރިން ތިބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެރިޓަންސް އާރަށް ރިސޯޓާއި މާކިއޯ ކޫއްޑޫގައެވެ. މިދަތުރުގައި އެޓީމުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ހިތްގައިމު މާހައުލާއި ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން، ހާއްސަކޮށް ކަނޑުއަޑީގެ ރީތިކަން، ތަޖުރިބާ ކުރާނެއެވެ. މި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔާ އާޓިކަލްތަކާއި ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ ލިޔުންތައް އެ ނޫސްތަކުގައި ޖަހާނެއެވެ.

މިހާތަނަށް ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕްގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ, ފަރަންސޭސްވިލާތް އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޗައިނާގެ އިތުރުން ކޮރެއާގެ ނޫސްވެރިންނާއި ޓްރެވަލް ރައިޓަރުން ހިމެނެއެވެ. މި ދަތުރުތައް ރާވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ އާއި ސިންގަޕޯރ އެއަރލައިންސްއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް