އާދީއްތަ 07 ޖޫން 2020
05 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދެ ފަތުރުވެރިން ފެނިއްޖެ

  • މި ފެމަފިރިން ނަކީ ޖަރުމަންގެ ދެ ފަތުރުވެރިން
  • ދެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 16:30 | 4,339

ކޮންސްޓެންސް މޫފުށި - ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރ - ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރ

އއ. މޫފުށިން ސްނޯކްލިންގް އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފަތުރުވެރި ދެމަފިރިން ފެނިއްޖެއެވެ.

ރިސޯޓްގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ހަވާލާދީ އަންގާރަ ދުވަހު ދުވަހު ހަވީރު އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެދެމީހުން މިހާރު ރިސޯޓަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި ދެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

މި ދެމަފިރިންނަކީ ޖަރުމަންގެ ދެ ފަތުރުވެރިން ކަމަށް ރިސޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މި ދެމަފިރިން ސްނޯކްލިންގްއަށް ފައިބައިފައި ވަނީ މޫފުށީގެ ފަޅުތެރެއަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާރޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބިފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު 11:19 ހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.