ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - އެޗްޕީއޭ

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ގޮވާލައިފި

  • ފެން ހިންދާ ތަންތަނަށް ކުޑަކުދިން ގާތް ނުކުރުމަށް އެދިފައިވޭ
  • ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭސް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދީފައިވޭ
  • ރައްކާތެރި ފެން ބޭނުން ކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 13:44 2,769

މާލޭ މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުޑަކުދިން ގާތް ނުކުުރުމަށާއި، ނަރުދަމާއާއި ޖަންކްޝަން ނުވަތަ ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ފުރިގެން ބޭރުވެފައިވާނަމަ ސާފު ކުރުމުގެ ކުރިން ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފެން ހިންދުމުގައާއި، ފެން ހިންދުމަށްފަހު ސާފު ކުރުމުގައި ސިއްހީ ގޮތުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން އެދިފައިވެއެވެ.

ފެން ހިންދުމާއި ސާފު ކުރުމުގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭސް ރައްކާތެރި ކުރުމާއި، އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަށްވެސް ބަލާލާފައެވެ.

އެގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ބުއިމަށާއި ކެއްކުމަށް ރައްކާތެރި ފެން ބޭނުން ކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމާއި، ސާފު ފެނުން އަތް ދޮވުމަކީވެސް ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް