އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންތަކަކަށް ތަމްރީން ޕްރަގްރާމެއް ހިންގައިފި

  • ޕްރޮގްރާމުގައި 184 ޑްރައިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2019 | އަންގާރަ 12:21 | 5,829

މާލޭގައި ޓެކްސީ ކުރާ ކާރުތަކެއް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާލޭގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

އޯގަސްޓް 4 އިން 8 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި 184 ޑްރައިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެ، ތަމްރީން ހޯދާފައެވެ. މިއީ ސިލްސިލާކޮށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ހަތަރުވަނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ސަނަދު ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ސަނަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މާލޭ ސިޓީ ފުލުހުންގެ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މޫސާ އަލީއެވެ. ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބު ކުރައްވަމުން މޫސާ އަލީ ވަނީ މަގުމަތިން ފެންނަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށް، ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެފައިވާ މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭގެއިތުރުން މޫސާ އަލީ ވަނީ ގަވާއިދުތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށާއި، ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް، ރައްޔިތުން ޓެކްސީ ހިދުމަތަށް ކުރާ އިތުބާރު އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ޓްރެފިކް ޕޮލިސިންގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެން ތިއްބެވި ފުލުހުންވަނީ ބައިވެރިންނަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކުގެ އިތުރުން މަގުމަތީގެ އަދަބުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.