ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - އައްސޭރި ޖަލު

ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ޤައިދީއަކު ހޯދައި އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

  • ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 22:13 ހާއިރު އޭނާ ފެނިފައިވޭ
  • އޭނާ ހޯދީ ފުލުހުންނާއި ކަރެކެޝަންސް އޮފިސަރުން ކުރި މަސައްކަތުން
  • އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 12:23 2,833

އައްސޭރި ޖަލު، ކ.ހިންމަފުށި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކ.ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުން ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ޤައިދީއަކު ހޯދައި އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެކަމާގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، 12 އޯގަސްޓްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 22:08 ހާއިރު އައްސޭރި ޖަލުން ޤައިދީއަކު ފިލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ހިންމަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސްގެ އޮފިސަރުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ޤައިދީ ހޯދައި އަނބުރާ މާފުށީ ޖަލަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ފެނިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 22:13 ހާއިރު ހިންމަފުށިން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ދާދިފަހުން މާފުށީ ޖަލުންވެސް ޤައިދީއަކު ފިލާފައިވާއިރު، ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރިކަމާއި، އެގޮތުން ޖަލުތަކުން މީހުން މިނިވަންވެގެން ދިއުމާއި ޖަލުތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ޕެރޯލް އަދި ކްލެމެންސީ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤައިދީން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ނެރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޖަލުތަކަކީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ހަތަރު ޖަލަކާއި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަަށްރަށުގައި ފުލުހުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބަލަހައްޓާ ހަތަރު ޖަލަކީ މާފުށީ ޖަލާއި، ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލާއި، ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ އިތުރުން މާލެ ޖަލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް