ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މޫސުން

އުޅަނދު ފަހަރު ގެއްލިގެން އެމްއާރުސީސީ އަށް ރިޕޯޓުތައް ލިބެމުންދޭ، ސަމާލުވޭ: އެމްއެންޑީއެފް

  • ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވޭ
  • މޫސުމާބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެދިފައިވޭ
  • މުވާސަލާތީ ނިޒާމާއި، ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ޗެކް ކުރަން އެދިފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 12:24 5,724

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުން - މުހައްމަދު އަނިލް

ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުތައް ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރު (އެމްއާރްސީސީ) އަށް ރިޕޯރޓްތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ތަފާތު އެކި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދު ފަހަރު ފަރަށް އެރުމާއި، އުޅަނދު ފަހަރު ދިޔަވެ އަޑިއަށް ދިއުމާއި، އަދި ނަގިލި ކަހާލައިގެން އުޅަނދު ފަހަރު ގެއްލުން ފަދަ ހާދިސާތަކުގެ ރިޕޯރޓްތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ އޮޑިވެރިންނާއި، ކެޕްޓަނުން މޫސުމާބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށްފަހު ދަތުރުތައް ރޭވުމަށާއި، އުޅަނދުގައި ލައިފްޖެކެޓާއި، މުވާސަލާތީ ނިޒާމާއި، ދިޔަހިއްކާ ޕަންޕު ފަދަތަކެތި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ޗެކް ކުރުމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުންވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ގއ.އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ސަޕްލައި ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި އާދިއްތަ ދުވަހު ހެދުނު އެ އަތޮޅު ހިރުފުށި ކައިރިން އެ ދޯނި ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ތަފާތު ހާދިސާތައް ހިނގަމުން އަންނައިރު، ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ، ލަސްނުކުރައްވާ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 191 އަށް ގުޅުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް