ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - ފެންބޮޑުވުން

ޅ. ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވެގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

  • އައްޑޫ ސިޓީގެ 24 ގެއަކަށްވެސް ގެއްލުންވެފައިވޭ
  • ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލުތައް އެންޑީއެމްއޭއިން ދަނީ ބަލަމުން
  • ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 15 ގެއެއްގެ ފުރާޅަށްވެސް ގެއްލުންވެފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 09:31 2,181

ޅ.ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - އެމްއެންޑީއެފް

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ޅ.ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ޅ.ނައިފަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާ ގުޅިގެން ފެންބޮޑުވެފައިވާތީ، ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދާރން އޭރިއާގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާތީ ފެން ހިންދާ ޕަމްޕު ބޭނުންކޮށްގެން މަގުތަކުގައި ހެދިފައިވާ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޅނނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވެގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާއިރު، ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން އައްޑޫ ސިޓީގެ 24 ގެޔަކާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 15 ގެއެއްގެ ފުރާޅަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިންވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ކުރަމުންދާއިރު، ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލުތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް