ހޯމަ 26 އޯގަސްޓު 2019
03 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 24
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:29
ރާއްޖެ - ބޮޑުމާލި

ބޮޑުމާލި ހަރަކާތުގައި ވެސް ހުސް ބިދޭސީން؟!

  • ބޮޑު މަހުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެން ދޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 12 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 12:01 26,682

ބޮޑުމާލި ހަރަކާތުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވާ ފޮޓޯ - ޓްވިޓަރ

އަޟްހާ އީދާއި ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑުމާލި ނެރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވާ ފޮޓޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

މި ފޮޓޯގައި ބޮޑުމާލި ނެރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ބޮޑު މަހުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ.

މި ފޮޓޯއަކީ އިއްޔެ ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ (އެޗްޑީސީ) އިން އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޮޑު މާލި ނެރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. މި ފޮޓޯ އާއްމު ވުމާއިއެކު އާންމުންގެ ދިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިއުންތަކެއް ވަނީ އެޗްޑީސީ އަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ދިވެހި ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިރު ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރެޖިސްޓްރީނުކޮށް އުޅޭ، ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ރެޖިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ޕޯޓަލްއެއް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް