އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ބޮޑުމާލި

ބޮޑުމާލި ހަރަކާތުގައި ވެސް ހުސް ބިދޭސީން؟!

  • ބޮޑު މަހުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެން ދޭ

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2019 | ހޯމަ 12:01 | 30,506

ބޮޑުމާލި ހަރަކާތުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވާ ފޮޓޯ - ޓްވިޓަރ

އަޟްހާ އީދާއި ދިމާކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑުމާލި ނެރުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވާ ފޮޓޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

މި ފޮޓޯގައި ބޮޑުމާލި ނެރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ބޮޑު މަހުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ.

މި ފޮޓޯއަކީ އިއްޔެ ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ (އެޗްޑީސީ) އިން އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޮޑު މާލި ނެރުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. މި ފޮޓޯ އާއްމު ވުމާއިއެކު އާންމުންގެ ދިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިއުންތަކެއް ވަނީ އެޗްޑީސީ އަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ދިވެހި ވަޒީފާތައް އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އިރު ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރެޖިސްޓްރީނުކޮށް އުޅޭ، ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ރެޖިސްޓްރީއެއް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ޕޯޓަލްއެއް ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.