އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ދުނިޔެ - ހައްޖުގެ އަޅުކަން

ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ހައްޖާޖީން މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދަކޮށްފައިވޭ

  • މުޅިއެކު 2،489،406 ހައްޖާޖީން ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • ސައުދި އަރަބިއާއިން ބޭރުން އައިސްފައިވަނީ 1،855،027 ހައްޖާޖީން
  • ސައުދީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 634،379 މީހުން

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 11 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 18:14 2,013

ހައްޖުވެރިން ޖަމްރާއަށް ހިލަ އުކަނީ - އާކައިވް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ދެ މިިލިއަން ހައްޖާޖީން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ޖެނެރަލް އޮތޮރިޓީ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (ގެސްޓެޓް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ސައުދީ ގެޒެޓުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މުޅިއެކު 2،489،406 (ދެ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހައެއް) ހައްޖާޖީން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ގެސްޓެޓްގެ، އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ސައުދި އަރަބިއާއިން ބޭރުން އައިސްފައިވަނީ 1،855،027 (އެއް މިލިއަން އަށްލައްކަ ފަންސާސް ފަސްހާސް ހަތާވީސް) ހައްޖާޖީން ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ސައުދީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 634،379 (ހަލައްކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ) މީހުން ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 1،385،234 ( އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހަތަރެއް) ފިރިހެނުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 1،104،172 ( އެއް މިލިއަން އެއްލައްކަ ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ބާރަ) އެވެ. އެގޮތުން، 2018 އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 117،731 (އެއްލައްކަ ސަތާރަ ހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް) އިތުރު އަންހެނުން ވަނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށްފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ހައްޖުވި އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 2،371،675 (ދެ މިލިއަން ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް) މީހުންނެވެ. އަދި ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި އަންހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން ފިރިހެނުން ބައިވެރިވެފައވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ދަނީ ވަރަށް އަމާން އޮމާންކޮށެވެ. އަދި ހައްޖާޖީން އެކަކު އަނެކެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތިވެދާނީ ހައްޖާޖީންގެ ސަފުތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިގެންދިޔަ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ.

ހައްޖުވުމަށް މައްކާއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވެދިނުމުގައި، ފާއިތުވި 10 އަހަރު މެދުނުކެނޑި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޖިއްދާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްކައުޓް ކުދިން މިއަހަރުވެސް ހައްޖާޖީންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް