އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ކުޅިވަރު - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލިވަރޕޫލުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  • މި މެޗް ލިވަރޕޫލް އިން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 10 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 22:26 2,280

ސަލާހް ލަނޑު ޖަހަނިކޮށް - ބީބީސީ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މެޗުތައް ފަށައިފައި ވާއިރު ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ލިވަރޕޫލްއާއި ނޯވިޗް ކުޅުނު މެޗު ލިވަރޕޫލްއިން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މި މެޗުން ލިވަރޕޫލް މޮޅުވީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ލިވަރޕޫލް އިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު މެޗުގެ 7 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަރޕޫލްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑަކީ ނޯވިޗް ކުޅުންތެރިޔެއް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ލިވަރޕޫލް އިން ވަރުގަދަ އެޓޭކް ތަކެއް ކޮށް ނޯވިޗްގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ އުފައްދައިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހްއެވެ. ލިވަރޕޫލް އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑަށް ފަހު ވެސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފައެވެ. އެ ގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހުނަރުވެރި ޑިފެންޑަރ ވެންޑައިކްއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ލިވަރޕޫލްގެ އޮރިގީ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާ 4-0 ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެ ގޮތުން ދެ ޓީމުންވެސް ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިލައިފައިވެއެވެ. ނޯވިޗް އިން ވަނީ މި ހާފުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕުކީއެވެ. މި ނަތީޖާއާއި އެކު ލިވަރޕޫލް އިން މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު އެޓީމަކީ ލީގު ތައްޓަށް ވާދަކުރާނެ ޓީމެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް