އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ދުނިޔެ - ހޮންގްކޮންގް

ހޮންގްކޮންގް އެއާރޕޯޓުގައި 3 ދުވަހުގެ މުޒާހަރާއެއް ފަށައިފި

  • އެމުޒާހަރާ ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ އެސިޓީއަށް އަންނަ މީހުންނަށް މުޒާހަރާގެ ބޭނުން އަންގައިދިނުން
  • މުޒާހަރާތައް ފެށުނީ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެން
  • މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް 22 ގައުމަކުން ވަނީ އިންޒާރު ނެރެފަ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 10 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 11:37 1,899

ހޮންގްކޮންގްގެ އެއާޕޯތުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ހޮންކޮންގްއަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމުގެ ފިކުރަށް ތާއިދު ކުރާ އެކްޓިވިސްޓުން އެސިޓީގެ އެއާޕޯޓުގައި ތިން ދުވަހުގެ މުޒާހަރާއެއް ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ހޮންކޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މުޒާހަރާ ކުރުމަށް އެއްވެފައެވެ. އެމީހުން ތިބީ މޫނު ފޮރުވައި، ކަޅު ކުލައިގެ ހެދުން ލައިގެންނެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ތިބީ، ލީޑަރު ކެރީ ލާމް އާއި ފުލުހުންގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށް ލިޔެފައިވާ ބެނާތަކުގެ އިތުރުން، ތަފާތު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ލީފްލެޓުތައް ހިފައިގެންނެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހޮންކޮންގް އެއާޕޯޓުގައި އެމުޒާހަރާ ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ އެސިޓީއަށް އަންނަ މީހުންގެ ތާއިދު ހޯދުމާއި މުޒާހަރާގެ ބޭނުން އަންގައި ދިނުމެވެ. ހޮންގްކޮންގް ގެ އެއަރޕޯޓުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެއާޕޯޓުގައި ވަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އާންމު އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެއާޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮންކޮންގް މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބުނެ 22 ގައުމަކުން ވަނީ އިންޒާރު ނެރެފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާތަށް ކުރިއަށްދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހޮންކޮންގަށް ފަތުރުވެރިން ދިޔަ މިންވަރު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

ހޮންކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށުނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ބިލް ފާސް ކުރި ނަމަ، ހޮންކޮންގްގައި ތިބި ކުށްވެރިންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެމީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން ހޮންކޮންގްގެ ސަރުކާރުން ބިލް ފާސްނުކޮށް މަޑު ޖައްސާލާފައި ވީނަމަވެސް އާންމުންދަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުން ބިލް ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް