ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ދުނިޔެ - ކަޝްމީރު މައްސަލަ

ކަޝްމީރުގައި ތިބި ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އެޅިފައި

  • ކަޝްމީރުގައި އެއްވެސް މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބި ވަނީ ތިން ދުވަސް ވެފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 10:51 2,540

ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ - އާކައިވް

ކަޝްމީރު އިންޑިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމާއި ގުޅިގެން އެތަނުގައި އުޅޭ ރިޕޯޓަރުންނަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކަމަށް ނޫސްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ކަޝްމީރުގައި އެއްވެސް މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތެއް ނުލިބި ވަނީ ތިން ދުވަސް ވެފައެވެ.

ކަޝްމީރުން ނެރޭ ނޫސްތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުންނާއި އުރުދޫ ބަހުން ހުންނަ ނޫސްތަކަށް ވާއިރު މައި ސިޓީ ސްރިނަގަރު ގައި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ނޫހެއް އާންމު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިންޑިއާއިން ނިންމި ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިޔުމަށް މަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނޫސްވެރިއަކާއި ހަވާލާދީ އަލް ޖަޒީރާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ނޫސްވެރިޔާ ކަޝްމީރުގެތާރީޚީ "ކްލޮކް ޓަވަރ" ގެ ވީޑީއޯ ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެސަރަހައްދު ބަންދުކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ކެމެރާ ނިއްވާލުމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ ނޫސްވެރިއެއްކަމަށް ބުނުމުން "ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު ނިމިއްޖެ" ކަމަށް ސިފައިން ބުނި ކަމަށެވެ.

އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިއަކު ބުނެފައިވަނީ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭނާއަށް އެއްވެސް ޚަބަރެއް އެނޫހުގައި ޝާއިއު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ގެއިން ބޭރަށް ދިއުން މަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގައުމުގައި މިހާރު ޑިމޮކްރަސީ އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކަޝްމީރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިންނާ ހަވާލާދީ އެނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ ޚަބަރުތަކާއި ވީޑިއޯތައް އެތަނުން ބޭރުކުރަނީ ކަޝްމީރުން ބޭރަށް ދާ މީހުންނާއި ހަވާލުކޮށް "ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވަކަށް" އަޅައިގެން ކަމަށެވެ.

ކަޝްމީރުގައި ހުރި އެގައުމުން ބޭރުގެ ފޮޓޯގްރާފަރަކު ބުނީ އޭނާ އެތަނުގައި ހުރުމަށް އުޅޭ ކަމުގެ ޑޮކިއުމެންޓްސްތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެން ނޫންނަމަ އޭނާގެ ކެމެރާ ހަލާކު ކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސިފައިން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަޝްމީރުގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން އުޅެނީ އިންޑިއާގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަޝްމީރަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި ދީފައިވާ ޚާއްސަ އިމްތިޔާޒުތައް ދިނުމަށް އޮންނަ 370 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާހުކޮށް ޖައްމޫ އާއި ކަޝްމީރަކީ ދެ ޔުނިއަން ޓެރިޓަރީސްގެ ގޮތުގަައި ހަމަޖައްސަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެމާއްދާގައި ކަޝްމީރަށް ވަކި ޚާއްސަ ދިދައަކާއި ވަކި ގާނޫނު ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދީފައި އޮތް ނަމަވެސް އެމާއްދާ އިސްލާހު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އެ ބާރު މިހާރު އޮތީ އިންޑިއާގެ އަތުގައެވެ. އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާއިން ވަނީ ކަޝްމީރަށް އެތައް ހާސް ސިފައިން ފޮނުވައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް