ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 12:33
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަބުހަރީ މަންޒިލްގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން 
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަބުހަރީ މަންޒިލްގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން 
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އައްޑޫ މަރަދޫ އަބުހަރީ މަންޒިލް ގޭގެ ބަދިގެ ރޯވެ އަނދާހުލި ވެއްޖެ
އެގޭ އަންހެން މީހާއަށް ދުމުގެ އަސަރު ކުރުމުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި
މިހާދިސާގައި އެގޭ ބަދިގޭގައި ހުރި ތިން ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވާފައިވޭ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަބުހަރީ މަންޒިލް ގޭގެ ބަދިގެ އަނދާ ހުލި ވެއްޖެ އެވެ.

 

މަރަދޫން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 01:30 އެހާކަން ހާއިރު ކަމަށެވެ. ރޯވެ އަނދާ ހުލިވެފައިވަނީ މަރަދޫ އަބުހަރީ މަންޒިލް ގޭގެ ބަދިގެ އެވެ. 

 

އޭނާ ބުނީ އެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވީ އެގޭގެ ބަދިގޭގައި ކަމަށާއި އެ ބަދިގެ ހަދާފައި ހުންނަނީ ލަކުޑި ބޭނުންކޮށް، އިހުޒަމާނު ގޮތަކަށް ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. އަދި ބަދިގެ ހުންނަނީ ގެއާ ވަކިން ކަމަށާއި ބަދިގެ އަނދާހުލިވެފައިވާއިރު ގަސްތަކާއެކު އަބުހަރީ މަންޒިލްގެ އަނދާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ޖެހިގެންހުރި ގެއަށް ވެސް ގެންލުންވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އަބުހަރީ މަންޒިލްގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ތެރެއިން 

އޭނާ ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ އެގޭ އަންހެން މީހާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ތެލުލާން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެހާދިސާގައި ބަދިގޭގައި ހުރި ތިން ގޭސްފުޅިއެއް ވެސް ގޮވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވި ނަމަވެސް ބަދިގޭގައި އުޅުނު އަންހެން މީހާއަށް ދުމުގެ އަސަރުކޮށް، ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

އަބުހަރީ ގޭގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 01:30 ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ނިއްވާލެވުނީ 04:00 ޖަހާއެހާކަން ހާއިރު އެވެ. އެ ގެ ވަނީ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާ ހުލިވެފައެވެ.

 

މިހާދިސާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް