ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް

ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު އަގު ނަގާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

  • ސަރުކާރާއި ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މިކަމުގައި ހިޔާލު ތަފާތު
  • ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ 750 ރުފިޔާ އިން

ކ. މާލެ | 8 އޯގަސްޓް 2019 | ބުރާސްފަތި 08:35 | 3,810

ޓެކްސީއެއް ކައިރީގައި ޓްރެފިކް ފުލުހެއް ހުއްޓިލައިގެން - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގުތައް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގު ނަގާނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން އެ އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޮޑު އަގު ނަގާނަމަ 750 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެ އަގުގެ އިތުރުން ޓެކްސީގެ ޑިކީއަށް އަރުވާ ދާގީނާއަކުން އިތުރު އަގެއް ނެގުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމެކެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ އެތެރޭގެ ދަތުރަކަށް 25 ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މާލެ އިން ހުޅުލެއަށް، ހުޅުލެ އިން މާލެއަށް، ހުޅުމާލެ އިން ހުޅުލެއަށް، މީގެ އިތުރުން ހުޅުލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދަތުރެއް 60 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި މާލެ އިން ހުޅުމާލެއަށް، ހުޅުމާލެ އިން މާލެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 75 ރުފިޔާއެވެ.

އަގުތައް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ޓެކްސީ ހިދުމަތް ނުދޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި އަގުތައް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށާއި އެއިއުލާނަށް އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައެވެ. މިއަގުތަށް މިހެން ކަނޑައެޅީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަކީ އެތައް ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކަށްވާތީ ކަމުގައިވެސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޑްރައިވަރުންގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަކުގައި ވަނީ ހުޅުލެއަށް ދަތުރުކުރާ އަގުތައް ފިޔަވައި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރާ ހުރިހާ ދަތުރެއްގެ އަގުތައް ބޮޑުކުރާށެވެ. އަދި ހަމަ ކުރިން ނެގި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދާގީނާއަކަށް ފަސް ރުފިޔާ އަދި ވެއިޓިން ޗާޖަށް ކޮންމެ ފަސް މިނެޓަކަށް ހަތަރު ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ނެގުމަށް ވެސް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ޓެކްސީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައެވެ. އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހިދުމަތް ދިނުމަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅި އިއުލާނުގައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ބާތިލް ކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުރި އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން ނަމަ މިހާރު ޓެކްސީ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވަނީ 1 އޮގަސްޓުގެ ފަހުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ޓެކްސީތައް އެކަންޏެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރި އިތުރު އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކުން، ރޭގަނޑު 12 އިން ފެށިގެން ހެނދުނު 6 އާއި ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކުން، ދަތުރަކަށް 5 ރުފިޔާ ނެގިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި އަގުތަކާއި ދެކޮޅަށް ޑްރައިވަރސް އެސޯސިއޭޝަންއިން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވެސް ހުށައަޅާފައެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން މިކަމުގައި ދޫނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ އިރު، ފުލުހުން ވެސް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގުތަކުގައި އެހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭތޯ އާއި ޓެކްސީތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.