ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 04:16
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެމެޗުގެ ތެރެއިން، އެފްއޭ އިން ފިޔަވަޅު އެޅީ މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެމެޗުގެ ތެރެއިން، އެފްއޭ އިން ފިޔަވަޅު އެޅީ މިމައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު
ސްކައި ނިއުސް
އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ސަސްޕެންޝަން
އިބްރަހިމޮވިޗް ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
 
އިބްރަހިމޮވިޗްއަށް މުހިތްމު މެޗުތަކެއް ގެއްލޭނެ

މެންޗަސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޓްރައިކަރ ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

 

އިބްރަހިމޮވިޗް ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމީ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާ ކުޅިވަރުގެ ރޫހާ ޚިލާފް އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކަށް އެއްބަސް ވުމުންނެވެ.

 

އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން އިބްރަހިމޮވިޗްއާ ދެކޮޅަށް ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންޗެސްޓަރގެ ދަނޑުގައި ބޯންމައުތާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމުގެ ޓައިރޮން މިންގް އަށް އޮޅުބޮށިން ހަމަލާދިނުމެވެ.

 

އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ދެކޮޅަށް ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، ގަސްތުގައި އެފަދަ ކަމެއްނުކުރާ ކަށާއި ޓައިރޮން އަމިއްލައަށް އޭނާގެ އުޅަބޮށީގައި ޖެހިގަތީގަ ކަމަށެވެ.

 

މި ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓުން ކުޅޭ އެފްއޭކަޕް ކުއާޓަރ ފައިނަލާއި ޕްރެމިއަލީގުގައި މިޑްލްސްބަރާ އަދި ވެސްޓްބްރޮވިޗްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އިބްރަހިމޮވިޗްއަކަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލީގާއި އެފްއޭކަޕްގައި ނުކުޅެވުނަސް ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އެފްސީ ރޮސްޓޯވްއާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓުން ކުޅޭ މެޗުގައި އިބްރަހިމޮވިޗްއަށް ކުޅެވޭނެއެވެ.

 

އިބްރަހިމޮވިޗްއާ އެކު ބޯންމައުތުގެ މިންގްސް ވެސް އެފްއޭ އިން ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އެމައްސަލަ އެޕީލިން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް