ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ލުއި ޚަބަރު - ހާއުފާ އީދު ޝޯ

ހާއުފާ އީދު ޝޯ ހޮސްޓް ކުރާނީ ރިފްގާ އަދި ސީޒަން

  • މި ޝޯގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންނާނުން ބައިވެރިވޭ

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 5 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 09:25 7,450

ޝީޒަން އާއި ރިފޫ އާއިއެކު ހައިޑްސްއިން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ހޯރަފުށީގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ އެއް ކަމަށްވާ ޔޫތް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ (ހައިޑްސް) އާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބާއްވާ ހާއުފާ އީދު ޝޯގެ ހޮސްޓުންގެ ގޮތުގައި ރިފްގާ އަދި ސީޒަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހައިޑްސް އިން ބުނީ ރިފްގާ ހޮސްޓް ކުރަން ހަމަޖެއްސީ ރިފްގާ އަކީ ޝޯތަށް ހޮސްޓް ކުރުމުގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ފަރާތަކަށްވުމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޝޯ އިތުރަށް ފޯރިގަދަ ވެގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ރިފްގާ ބުނީ މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު އެންމެ ކުލަ ގަދަ ކޮށް ފާހަގަ ކުރާނީ ހޯރަފުށީގައިކަން ކަށަވަރުކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ސީޒަން ބުނީ ހއ ހޯރަފުއްޓަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ރަށެއްކަމަށާއި މި ޝޯގައި ބައިވެރިނުވާ މަޝްހޫރު ފަންނާނެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ މި އީދު ވެގެންދާނީ ވަރަށް ފޯރިގަދަ އީދަކަށް ކަމަށެވެ.

އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ގެނެސްދިނުމުގެގޮތުން ކައުންސިލުންގެ އިތުރުން ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ބުރާ މަސައްކަތް ހިމެނޭއެވެ. ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ރަށަށް އައުމަށް ހައިޑްސް އިން ވަނީ ދައުވަތު ދީފައިއެވެ.

ހައިޑްސް އިން ބުނީ، އެ ހަރަކާތަކީ ހޯރަފުށި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު، އުލިގަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. ރަށުގައި ހިންގާ މި ފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) ގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން ހައިޑްސް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް