ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ވިޔަފާރި - ދިރާގު

ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ދިރާގަށް 710 މިލިއަން ރުފިޔާ

  • ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ލިބިފައިވަނީ 210 މިލިއަން ރުފިޔާ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 3 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 19:15 2,455

ދިރާގު ބިލްޑިންގ ދިއްލާފައި - ދިރާގު

ދިރާގަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 710 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ދިރާގުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި 710 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ލިބިފައިވަނީ 708 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދިރާގަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއާ އަޅާބަލާއިރު 0.3 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކުންފުންޏަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ލިބިފައިވަނީ 210 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު މިއީ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 238 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ 28 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ.

ދިރާގުން ބުނެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރއާ އަޅާބަލާއިރު ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ދަށަށް ދިޔައީ ފަތުރުވެރިންނަށް ދޭ ސީޒަނަލް ރޯމިންގެ ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުން ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ދިރާގަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 905 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބި، ހިއްސާއަކަށް 11.91 ރުފިޔާ ބަހާފައެވެ. ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމަށް ފަހު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިރާގަށް 905 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލައިރު 0.8 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެކެވެ. އަދި ދިރާގަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު, މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، 5.4 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް