ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ލުއި ޚަބަރު - "ސުޕަރ 30"

3 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި "ސުޕަރ 30" އަށް 132.61 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް

  • ސުޕަރ 30" އަކީމެތަމެޓިޝަން" އެއް ކަމަށްވާ އާނަންދު ކުމާރުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް
  • ފިލްމުގައި ރިތިކް ރޯޝަން ފެނިގެންދާނީ އާނަންދުގެ ރޯލުން
  • މި ފިލްމުން އަރަމުންއަންނަ ތަރި މްރޫނަލް ތާކޫރް ވެސް ފެނިގެން ދާނެ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 3 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 18:59 4,912

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ރިތިކް ރޯޝަން - ޓްވިޓަރ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފިލްމް "ސުޕަރ 30" އިން ތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 132.61 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ވަނީ ލިބަފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފިލްމަށް ލިބުނު 96 ލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސްއާއެކު ފިލްމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ބަންދުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޓްރޭޑް އެނަލައިސްޓްއެއް ކަމަށްވާ ތަރަން އަދާޝް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފިލްމު ޕްރިމިއަރ ކުރި ދުވަހު ފިލްމަށް ވަނީ 11 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

"ސުޕަރ 30" އަކީ ފަގީރު ކުދި ބަޔަކަށް ކިޔަވާދީ އިންޑިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންޓްރޭނސް އެގްޒާމަށް އެ ކުދިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ "މެތަމެޓިޝަން" އެއް ކަމަށްވާ އާނަންދު ކުމާރުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގައި ރިތިކް ރޯޝަން ފެނިގެންދާނީ އާނަންދުގެ ރޯލުންނެވެ.

މި ފިލްމަށް ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ގިނަ ފާޑު ކިއުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ.

ވިކާސް ބާލް ޑައިރެކްޓު ކޮށް ނަޑިއަށްވަލާ ގްރޭންޑްސަން އެންޓަރޓެއިންމެންޓް، ފެންޓޮމް ފިލްމްސް އެންޑް ރިލައެންސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް އިން ޕރޮޑިސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުން އަރަމުންއަންނަ ތަރި މްރޫނަލް ތާކޫރް ވެސް ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް